Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

1. Základné pojmy

Prevádzkovateľom internetového obchodu "Antikvariát Raj" na URL adrese http://www.antikraj.sk je spoločnosť:

Juraj Vanovčan

Partizánska 1024/96

015 01  Rajec

Slovenská republika

 

Korešpondenčná a fakturačná adresa:

Antikvariát Raj

Ul. Partizánska 1024/96

015 01  Rajec

Slovenská republika

 

IČO: 40 739 791

DIČ: 1022926586

 

Živnostenské oprávnenie vydal: Obvodný úrad v Žiline, odbor živnostenského podnikania, č. žr.: 511-28535.

 

Objednávateľ je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala, objednala a následne zaplatila za služby alebo tovar poskytovaný na stránkach www.antikraj.sk, pričom sa riadi nižšie uvedenými pravidlami.

 

2. Objednávka

Internetový obchod www.antikraj.sk akceptuje objednávky prijaté:

- e-mailom – zaslaním e-mailovej správy na antikraj@antikraj.sk

- odoslaním objednávkového formulára na stránkach eshopu www.antikraj.sk s týmito náležitosťami:

1. Vaše meno, adresa, telefónny kontakt, (firma uviesť aj IČO a DIČ)

2. predmet objednávky (tovar, množstvo)

3. spôsob platby

4. spôsob doručenia

Kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky.

Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje potvrdenie objednávky predávajúcim a to buď telefonicky alebo elektronickou poštou, po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru.

Potvrdenie o prijatí objednávky do systému sa nepovažuje za záväzné.

Podstatné podmienky objednávky sú: presný popis tovaru, množstvo, cena tovaru a prepravy, spôsob a termín doručenia.

Stornovanie objednávky je možné kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením a to bez udania dôvodu.

Po záväznom potvrdení je možné stornovať objednávku len v prípade ak predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Výška škody závisí od štádia, v ktorom sa objednávka nachádza.

 

3. Dodanie tovaru

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar alebo službu za splnenia podmienok, uvedených v objednávke.

Dodacia lehota je do 1 - 10 pracovných dní, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.

Ku každej objednávke bude priložený daňový doklad – faktúra, ktorá slúži ako doklad o kúpe. Konečná suma na faktúre zahrňuje cenu tovaru, poštovné a dobierečné - len v prípade platby za tovar pri jeho doručení.

Ak si zákazník objedná väčšie množstvo tovarov, budú mu doručené jednorázovo, pričom ich dodacia lehota zodpovedá produktu s najdlhšou dodacou lehotou.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodania objednaného tovaru zavinené doručovateľom a taktiež za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom.

Zákazník je povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť tovaru pri jeho preberaní a prípadné nedostatky uviesť do preberacích dokumentov a nechať potvrdiť odovzdávajúcou osobou.

Ak je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, nepreberajte zásielku a ihneď kontaktujte predávajúceho.

Ak si zákazník nepreberie zásielku z dôvodu neprítomnosti, tovar mu bude opakovane po skontaktovaní zaslaný na jeho náklady.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.

V rámci Českej republiky a zahraničia vôbec dodávame tovar po predchádzajúcej dohode predávajúceho a kupujúceho e-mailom alebo telefonicky.


4. Poplatky za poštovné a balné

Pri odosielaní zásielok Slovenskou poštou účtujeme cenu poštovného podľa platnej Tarify Slovenskej pošty plus balné 0,10 €. Doba na dodanie tovaru, ktorú si vyhradzuje Slovenská pošta je 2 až 3 pracovné dni.

Pri zaplatení zásielky vopred na účet predávajúceho neúčtujeme dobierku, v prípade osobného odberu ani poštovné.

Doručenie prostredníctvom kuriéra je možné po predchádzajúcej dohode s predávajúcim podľa taríf kuriérskej služby. Doba na dodanie tovaru, ktorú si vyhradzuje kuriérska služba je 24 hodín.

V rámci miest Žilina, Rajec a Rajecké Teplice, vrátane obcí Rajeckej doliny je možné po dohode prevziať objednaný tovar osobne. Predtým je však potrebné uhradiť cenu tovaru v prospech nášho účtu (bez poštovných poplatkov).

 

5. Spôsob platby

Priamy vklad na účet, resp. predvod na účet predávajúceho - na Váš email, ktorý ste zadali pri registrácii, bude poslaná predfaktúra, kde nájdete všetky potrebné údaje na jej uhradenie (číslo účtu, variabilný symbol - uvádzajte číslo objednávky, suma, atď.) Po prijatí platby na náš účet Vám bude tovar odoslaný. Originál faktúry je vždy súčasťou zásielky.

Dobierka - tovar zaplatíte v hotovosti priamo pri prevzatí zásielky.

Platby za objednávku sa prijímajú na účet predávajúceho Mgr. Soňa Vanovčanová, Fio banka, pobočka zahr. banky v SR,

číslo účtu pre platby zo Slovenskej republiky 2900715764/8330 (€),

číslo účtu pre platby z Českej republiky 2100715766/2010 (Kč).

 

6. Záručné podmienky

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení.

Doklad o zaplatení tovaru si dôkladne uschovajte.

V prípade že chcete od nás zakúpený tovar reklamovať, postupujte nasledovnými krokmi:

1. Telefonicky alebo mailom nás kontaktujte.

2. Tovar zašlite kompletný, tak ako bol prevzatý od predávajúceho.

3. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré boli objednávateľovi zaslané (faktúra, doklad o zaplatení, pri novom tovare originálne balenie, záručný list a iné).

Po doručení vami reklamovaného tovaru a následným posúdením reklamácie, budete informovaný o výsledku a možnostiach náhrady prostredníctvom emailu poprípade telefonicky.

Tovar posielate na vlastné náklady ku nám, ostatné náklady spojené s reklamáciou hradí prevádzkovateľ internetového obchodu  Mgr. Soňa Vanovčanová.

Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou a nesprávnym používaním výrobku.

 

7. Odstúpenie od zmluvy

Zo zákona je možné bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Ak sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy vo vyššie uvedenej lehote, prosíme Vás o dodržanie týchto podmienok:

Kontaktujte nás prostredníctvom emailu, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu alebo adresou pre vrátenie peňazí.

Tovar zašlite späť na našu adresu uvedenú v kontakte.

Tovar zašlite kompletný, tak ako bol prevzatý od predávajúceho.

Tovar nesmie byť poškodený.

Spolu s tovarom musia byť poslané všetky listiny, ktoré boli kupujúcemu doručené pri kúpe (faktúra, doklad o kúpe, záručný list, návody a iné).

Tovar posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Náklady spojené zo zaslaním tovaru pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po doručení tovaru k nám.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

Odstúpenie od zmluvy nie je možné uplatniť pri osobnom odbere.

 

8. Ochrana osobných údajov

Firma Mgr. Soňa Vanovčanová, ako prevádzkovateľ internetového obchodu "Antikvariát Raj" na URL adrese www.antikraj.sk, sa týmto zaväzuje, že osobné údaje svojich zákazníkov, získané prostredníctvom zákaznických účtov či v objednávke, neposkytuje tretiemu subjektu (okrem prepravcov, ktorým sú poskytnuté informácie len v rozsahu potrebnom k doručeniu zásielok).

Registráciou v internetovom obchode "Antikvariát raj" na URL adrese www.antikraj.sk, súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok a taktiež súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode emailom alebo telefonicky.

Internetový obchod "Antikvariát raj" na URL adrese www.antikraj.sk si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hacker). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

9. Ďalšie ustanovenia

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť.